Ile ludzi w Łodzi jest chorych na astmę ?

Astma

Astma

 

Astma

 

Astma staje się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Ryzyko choroby dotyka w szczególności ludzi mieszkających w dużych, zanieczyszczonych miastach, do których zaliczamy właśnie Łódź. Wielu specjalistów, pulmonologów twierdzi że sporo osób nie zdaje sobie sprawy że cierpi na astmę (początkowe stadia), niepokojące jest też fakt że blisko 80% osób cierpiących na astmę źle się leczy, przyjmuje nie takie leki, nie przestrzega zaleceń lekarzy, ignoruje swój stan choroby.

Astmy nie da się wyleczyć, ale można praktycznie w 100% pozbyć się objawów, stosując odpowiednią profilaktykę.

Gdzie należy się zgłosić, do jakiego lekarza ? Tutaj odpowiedź jest prosta, ale do lekarza pierwszego kontaktu, albo bezpośrednio już do pulmonologa. Nie będziemy tutaj reklamować konkretnych pulmonologów, wiadomo że prosto można ich namierzyć wpisując w google „Astma Łódź” lub „Astma pulmonolog„.

W jaki sposób leczy się astmę?

Istnieją na świecie, co rocznie modyfikowane wytyczne odnośnie leczenia astmy. Wiemy na jakim etapie choroby, jej zaawansowania jakie leki i w jakich dawkach należy stosować. Natomiast już w trakcie przebiegu choroby oceniamy kontrole nad tą chorobą. Test kontroli astmy, polega na ocenie jak często i w jakim nasileniu występują objawy chorobowe. Astma kontrolowana to taka astma w której chory ma rozpoznaną chorobę ale nie ma żadnych dolegliwości, nie ma duszności nocnych, nie ma duszności dziennych, może pracować, normalnie funkcjonować, jest sprawny również wysiłkowo. Leczenie polega na tym, tak jest prowadzone, żeby posiąść kontrolę nad chorobą. Podstawowym lekarstwem w leczeniu astmy są leki gliko‑ kortykosteroidy wziewne, to leki które wpływają na stan zapalny który powstaje podczas przebiegu tej choroby.

Więcej informacji na temat leczenie astmy można znaleźć na:

 

 

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prof. dr hab. med. Adam Antczak (pulmonolog) to specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Pracowni Bronchologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. dr hab. med. Adam Antczak syn Józefa i Janiny z domu Pszczółkowska. Urodził się 23 stycznia 66 roku w Łodzi.
Ma siostrę Ewa i brata Tomasza. Jego żona Magdalena jest dr med., psychiatra dzieci i młodzieży, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Klinika Psychiatrii, Pracownia Wczesnych Psychoz.
Ma dwoje dzieci, synów: Jana i Wojciecha.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi w latach 1973–1981, następnie kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi (1981-1985), którą ukończył z wyróżnieniem.
Studiował w latach 1985-1991, doktoryzował się 18 stycznia 1994 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i habilitował się 7 czerwca 2005 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jest twórcą rozprawy doktorskiej Farmakologiczne możliwości obrony płuc przeciw oksydantom – badania in vitro i na zwierzętach doświadczalnych, której promotorem był prof. dr hab. Dariusz Nowak oraz habilitacyjną Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego
W 1991 roku podjął pracę w Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Norberta Barlickiego Akademii Medycznej w Łodzi, asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii AM w Łodzi
(1994-1998), w 2008 został dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Obecnie posiada prywatny gabinet specjalistyczny przy ul. Marysińskiej 117 w Łodzi. Więcej informacji na oficjalnej stronie www.adamantczak.pl

Choroby śródmiąższowe płuc

Choroby śródmiąższowe płuc to heterogenna grupa nienowotworowych i nieinfekcyjnych chorób płuc, która charakteryzuje się upośledzeniem wymiany gazowej, występowaniem rozsianych zmian występujących w obrazie radiologicznym klatki piersiowej, zmniejszeniem zdolności dyfuzyjnej płuc i zaburzeniami wentylacji typu restrykcyjnego, więcej informacji na www.pulmonolog.net

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

POChP – Przewlekła obturacyjna choroba płuc z angielskiego COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, z łaciny Morbus obturativus pulmonum chronicum.

POChP to zespół chorobowy, który charakteryzuje się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe w organizmie. Wynika to z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia rozedmy (miąższu płucnego) o różnym nasileniu i jest głównie związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe substancje i pyły, z którymi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Read the rest of this entry »

Astma

Astma, astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa – choroba dróg oddechowych, która jest przewlekła, u podłoża tej choroby leży nadreaktywność oskrzeli, która doprowadza do powracających napadów kaszlu i duszności. Napady te występują szczególnie w nocy i nad ranem. Read the rest of this entry »

Pulmonologia

Pulmonologia inaczej, dawniej ftyzjatria to pewien dział medycyny, który zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem osób z problemami układu oddechowego.

Pulmonolog to lekarz, który jest specjalistą z tego zakresu medycyny.

Najczęstsze choroby pulmonologiczne: