Prof. dr hab. med. Adam Antczak

Prof. dr hab. med. Adam Antczak (pulmonolog) to specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Pracowni Bronchologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. dr hab. med. Adam Antczak syn Józefa i Janiny z domu Pszczółkowska. Urodził się 23 stycznia 66 roku w Łodzi.
Ma siostrę Ewa i brata Tomasza. Jego żona Magdalena jest dr med., psychiatra dzieci i młodzieży, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Klinika Psychiatrii, Pracownia Wczesnych Psychoz.
Ma dwoje dzieci, synów: Jana i Wojciecha.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi w latach 1973–1981, następnie kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi (1981-1985), którą ukończył z wyróżnieniem.
Studiował w latach 1985-1991, doktoryzował się 18 stycznia 1994 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i habilitował się 7 czerwca 2005 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jest twórcą rozprawy doktorskiej Farmakologiczne możliwości obrony płuc przeciw oksydantom – badania in vitro i na zwierzętach doświadczalnych, której promotorem był prof. dr hab. Dariusz Nowak oraz habilitacyjną Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego
W 1991 roku podjął pracę w Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Norberta Barlickiego Akademii Medycznej w Łodzi, asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii AM w Łodzi
(1994-1998), w 2008 został dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Obecnie posiada prywatny gabinet specjalistyczny przy ul. Marysińskiej 117 w Łodzi. Więcej informacji na oficjalnej stronie www.adamantczak.pl

Choroby śródmiąższowe płuc

Choroby śródmiąższowe płuc to heterogenna grupa nienowotworowych i nieinfekcyjnych chorób płuc, która charakteryzuje się upośledzeniem wymiany gazowej, występowaniem rozsianych zmian występujących w obrazie radiologicznym klatki piersiowej, zmniejszeniem zdolności dyfuzyjnej płuc i zaburzeniami wentylacji typu restrykcyjnego, więcej informacji na www.pulmonolog.net

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

POChP – Przewlekła obturacyjna choroba płuc z angielskiego COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, z łaciny Morbus obturativus pulmonum chronicum.

POChP to zespół chorobowy, który charakteryzuje się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe w organizmie. Wynika to z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia rozedmy (miąższu płucnego) o różnym nasileniu i jest głównie związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe substancje i pyły, z którymi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Read the rest of this entry »

Astma

Astma, astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa – choroba dróg oddechowych, która jest przewlekła, u podłoża tej choroby leży nadreaktywność oskrzeli, która doprowadza do powracających napadów kaszlu i duszności. Napady te występują szczególnie w nocy i nad ranem. Read the rest of this entry »

Pulmonologia

Pulmonologia inaczej, dawniej ftyzjatria to pewien dział medycyny, który zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem osób z problemami układu oddechowego.

Pulmonolog to lekarz, który jest specjalistą z tego zakresu medycyny.

Najczęstsze choroby pulmonologiczne: